Ongevallen werknemers

Ongevallenverzekering werknemers

Als werkgever wilt u goed voor uw werknemers zorgen. Zij zijn uw grootste goed, de ambassadeurs van uw onderneming en een belangrijk onderdeel van uw bedrijf. Mocht een van uw werknemers door een bedrijfsongeval invalide worden of zelfs overlijden dan wilt u als ondernemer en goed werkgever de schade waar mogelijk compenseren. Als werkgever heeft u een wettelijke verplichting tot goed werkgeverschap en onderdeel daarvan is een goede ongevallenverzekering voor uw werknemers. 

Wat is een zakelijke ongevallenverzekering?

U wilt het natuurlijk niet meemaken, maar als werkgever loopt u het risico dat er iets gebeurt met een van uw werknemers. Een ernstig bedrijfsongeval kan ervoor zorgen dat uw werknemer overlijdt of invalide wordt. Met een collectieve ongevallenverzekering voor werknemers zorgt u voor een eenmalige uitkering aan deze werknemers. In een aantal branches is deze ongevallenverzekering zelfs onderdeel van de cao en als zodanig verplicht om af te sluiten. Doet u dit niet, dan kunt u mogelijk aansprakelijk gesteld worden voor de ondervonden schade.

Wat wordt nu precies gedekt onder een zakelijke ongevallenverzekering?

De verzekeraars keren eenmalig een vast bedrag uit aan een werknemer of de nabestaanden van de werknemer bij blijvende invaliditeit of overlijden van de werknemer. Afhankelijk van de verzekering staat dit bedrag vast of kunt u hier zelf een bedrag voor kiezen om voor te verzekeren. Let op: het gaat hier niet op een langdurige, maandelijkse uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Dit risico valt onder de collectieve WIA-verzekering.

Hoe wordt het uitkeringsbedrag vastgesteld?

Bij blijvende invaliditeit van de werknemer bepaalt de verzekeringsarts de mate van invaliditeit. Met andere woorden; hoeveel procent invalide is de werknemer. Dit percentage bepaalt hoeveel van het verzekerde bedrag uitgekeerd wordt. Bij overlijden wordt het volledige verzekerde bedrag aan de nabestaanden uitgekeerd.

Wat bepaalt de premie van een zakelijke ongevallenverzekering?

De premie van een zakelijke ongevallenverzekering is volledig afhankelijk van de branche waarin u opereert. Elk beroep brengt zijn eigen risico’s met zich mee en u kunt zich bijvoorbeeld voorstellen dat kantoorwerk en werk op de weg of in de bouw totaal verschillende situaties zijn, waar verschillende premiebedragen voor betaald moeten worden. De jaarlonen spelen een rol omdat bij uitkering van schade deze vaak als een maatstaf gebruikt worden. Ook het aantal verzekerde werknemers en of zij in vaste dienst of oproepkrachten zijn heeft invloed op de premie. Wanneer u een collectieve ongevallenverzekering voor al uw werknemers afsluit, betaalt u per werknemer vaak een lagere premie.

Collectieve ongevallenverzekering voor werknemers afsluiten?

Wilt u de mogelijkheden voor een collectieve ongevallenverzekering voor uw werknemers onderzoeken? Heeft u een zakelijke ongevallenverzekering maar wilt u toetsen of deze voldoet? Bij Bouten Groep helpen wij u graag verder. Een zakelijke adviseur van Bouten in Panningen zet de mogelijkheden voor uw bedrijf op een rijtje en samen kiest u de juiste optie voor uw werknemers en uw onderneming. Neem vandaag nog contact op voor de mogelijkheden.