Werknemersverzekeringen

In Nederland zijn een aantal werknemersverzekeringen verplichte, publiekrechtelijke verzekeringen voor werknemers. Deze verzekeringen voorzien in een uitkering in geval van onvrijwillige werkloosheid en arbeidsongeschiktheid en zijn per wet geregeld. Daarnaast kunt u als werkgever een aantal extra werknemersverzekeringen afsluiten om uw werknemers verder te ondersteunen en het bestaan van uw bedrijf te garanderen. Bouten Groep biedt u uitstekend advies in de keuzes en mogelijkheden. 

Werknemersverzekeringen