Anticiperen op onverwachte risico's

30 januari 2024
Anticiperen op onverwachte risico's

Een technische storing, een cyberaanval, leveringsproblemen, waterschade, brand of, pak ‘m beet, een staking in de haven waardoor een schip niet tijdig gelost kan worden. Er zijn allerlei factoren die van invloed kunnen zijn op de voortgang van productie, transport of logistiek. Een bedrijfsschadeverzekering kan uitkomst bieden.

Verzekerd van veerkracht

Een wereld die constant en steeds sneller verandert en waarin onzekerheden onvermijdelijk zijn, vraagt van ondernemingen een proactieve opstelling. Daar hoort ook een gedegen risicobeoordeling bij: het proactief in kaart brengen van potentiële bedreigingen. Denkbare en ondenkbare. Met alle scenario’s die daarbij aan de orde kunnen komen.

Aanzienlijke impact

De impact van een onvoorziene gebeurtenis kan aanzienlijk zijn. Met alle gevolgen van dien: ontevreden klanten, niet betaalde rekeningen en forse imagoschade. Dat maakt een bedrijfsschadeverzekering een cruciaal onderdeel van het risicomanagement als geheel. Maar een bedrijfsschadeverzekering is méér dan alleen een financiële waarborg: het is een strategisch instrument om te beschermen tegen de effecten van onvoorziene gebeurtenissen. Deze verzekering dekt niet alleen de directe kosten van fysieke schade aan eigendommen, maar ook de indirecte kosten die kunnen voortkomen uit stilstand en omzetverlies. Financiële bescherming dus, op een cruciaal moment in een cruciale situatie.

Continuïteitsplan

Idealiter komt een bedrijfsschadeverzekering voort uit een bedrijfscontinuïteitsplan: een strategische planning van maatregelen die bij een ingrijpende gebeurtenis zo goed mogelijk de voortgang en continuïteit garanderen van de verschillende bedrijfsactiviteiten. In dit plan legt u de kritieke bedrijfsprocessen vast, beoordeelt u de risico’s en stelt u realistische verwachtingen voor hersteltijden vast.

Beperkte dekking

Verzekeraars kijken bij bedrijfsschadeverzekeringen wel steeds kritischer naar de dekking. Die is sowieso meestal beperkt tot een bepaalde periode. Vaak loopt die van het moment van schade tot het moment waarop een bedrijf weer operationeel is. De dekking kan betrekking hebben op bijvoorbeeld omzetderving, vaste kosten (denk aan bijvoorbeeld huur, hypotheek, salarissen) en de extra kosten die komen kijken bij het weer up & running krijgen van de bedrijfsactiviteiten.

Altijd maatwerk

Een bedrijfsschadeverzekering (ook wel bedrijfsonderbrekingsverzekering) beschermt tegen de financiële gevolgen van een onderbreking van de bedrijfsvoering. De risico’s hierop zijn voor ieder bedrijf anders. Een bedrijfsschadeverzekering is daarom altijd maatwerk en vraagt om een goede risicobeoordeling om tot de juiste dekking en bijbehorende premie te komen. Factoren zoals bedrijfsvoering, locatie en risicohistorie spelen hierbij een rol. Uiteraard zijn er ook uitsluitingen, denk aan oorlog of een pandemie

Meer informatie?